START la170 Milioane Euro din 3 Mai pentru Tinerii Fermieri

0
976

Fondurile disponibile pentru submasura 6.1 „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri” sunt de 170.000.000 euro din care: 136.000.000 euro pentru componenta zona non-montana si 34.000.000 euro pentru componenta zona montana.

BENEFICIARII

Solicitanti eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin aceasta submasura sunt:

Tanarul fermier in conformitate cu definitia prevazuta la art. 2 din R(UE) nr.1305/2013, care se instaleaza ca unic sef al exploatatiei agricole;
Persoana juridica cu mai multi actionari unde un tanar fermier in sensul art. 2 din R(UE) 1305/2013 se instaleaza si exercita un control efectiv pe termen lung in ceea ce priveste deciziile referitoare la gestionare, la beneficii si la riscurile financiare legate de exploatatie.

ATENTIE! Conform art. 2 din R(UE) nr. 1305/ 2013, (1) „tanar fermier” inseamna o persoana cu varsta de pana la 40 de ani inclusiv (pana cel mult cu o zi inainte de a implini 41 de ani) la momentul depunerii Cererii, care detine competentele si calificarile profesionale adecvate si care se stabileste pentru prima data intr-o exploatatie agricola ca sef al respectivei exploatatii.

Exploatatia trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

Exploatatia are o dimensiune economica cuprinsa intre 12.000 – 50.000 SO;
Exploatatia este inregistrata ca microintreprindere/ intreprindere mica;
Exploatatia este inregistrata obligatoriu in Registrul Unic de Identificare – APIA, in Registrul agricol si/ sau in Registrul exploatatiilor – ANSVSA.

ATENTIE! Exploatatia agricola trebuie sa fie inregistrata de solicitant, in nume propriu, conform formei de organizare pentru accesarea sprijinului, la Primarie in Registrul Agricol, la APIA in Registrul Unic de Identificare si la ANSVSA in Registrul Exploatatiilor – dupa caz, inainte de solicitarea sprijinului pentru instalarea tinerilor fermieri.

Categoriile de solicitanti eligibili in cadrul submasurii 6.1 „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri”, in functie de forma de organizare sunt:

persoana fizica inregistrata si autorizata in conformitate cu prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 44/2008, cu modificarile si completarile ulterioare:
o individual si independent, ca persoana fizica autorizata (PFA);
o ca intreprinzator titular al unei intreprinderi individuale (II);
o ca intreprinzator titular al unei intreprinderi familiale (IF).

asociat unic si administrator al unei societati cu raspundere limitata – SRL, infiintata in baza Legii nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

asociat majoritar (majoritate absoluta 50%+1) si administrator al unei societati cu raspundere limitata – SRL, infiintata in baza Legii nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Tanarul care se instaleaza (cel care reprezinta societatea in relatia cu AFIR) va fi membrul asociat desemnat de catre asociati ca administrator al societatii.

ATENTIE! Asociatul majoritar (50%+1) care participa la capitalul si managementul persoanei juridice va indeplini calitatea de tanar fermier in conformitate cu art. 2 din R. (UE) nr. 1305/2013 si va respecta dispozitiile aplicabile atat tanarului fermier care se stabileste in calitate de unic sef al exploatatiei, cat si tanarului fermier care exercita controlul efectiv asupra persoanei juridice in conformitate cu prevederile din R(UE) nr. 807/2014, art. 2.

In cazul persoanei juridice cu actionariat multiplu, tanarul fermier care urmeaza a se instala, trebuie sa detina cel putin 50%+1 din actiuni, exercitand control efectiv pe termen lung asupra persoanei juridice pe perioada de implementare si monitorizare a proiectului, respectiv de maximum 6 ani/8* ani (*in cazul exploatatiilor pomicole3).

IMPORTANT! Un singur reprezentant al unui SRL (asociat unic/ asociat majoritar si administrator) poate primi sprijin prin aceasta sub-masura. In cadrul unei familii, doar unul din membri (sot-sotie) poate sa beneficieze de sprijin pentru instalare fie prin intermediul Masurii 112 – Instalarea tinerilor fermieri, fie prin intermediul submasurii 6.1 – Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri.

De asemenea, in situatia preluarii exploatatiei de la sot/ sotie nu se acorda punctaj la selectie pentru preluare integrala. Aceste conditii vor fi verificate si in cadrul Cererilor de finantare depuse prin intermediul unui Grup de Actiune Locala, cat si celor din teritoriul ITI. Contractele care confera dreptul de folosinta asupra terenurilor agricole trebuie sa fie incheiate in numele solicitantului si valabile la momentul depunerii Cererii de finantare.

Solicitantul nu va reduce dimensiunea economica prevazuta la depunerea Cererii de finantare a exploatatiei agricole pe durata de executie a proiectului cu mai mult de 15%. instalare-tanar_bPrin exceptie, in cazul pepinierelor marja de fluctuatie de maximum 15% a dimensiunii economice poate fi mai mare. Cu toate acestea, dimensiunea economica a exploatatiei agricole nu va scadea, in nicio situatie, sub pragul minim de 12.000 SO stabilit prin conditiile de eligibilitate. In cazul exploatatiilor care detin animale, acestea vor fi in proprietatea persoanei autorizate/ societatii.

Indiferent de forma de organizare, solicitantii trebuie sa respecte incadrarea in categoria microintreprinderi sau intreprinderi mici:

microintreprinderi – care au pana la 9 salariati si realizeaza o cifra de afaceri anuala neta sau detin active totale de pana la 2 milioane euro, echivalent in lei;
intreprinderi mici – care au intre 10 si 49 de salariati si realizeaza o cifra de afaceri anuala neta sau detin active totale de pana la 10 milioane euro, echivalent in lei.

ATENTIE! Infiintarea unei noi intreprinderi, trebuie sa mentina conditia privind microintreprinderile/intreprinderile mici – tinand cont de intreprinderi partenere/legate, numar de salariati, cifra de afaceri. Se va verifica, inclusiv, conditia de intreprinderi partenere sau legate definite conform prevederilor Legii nr.346/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru incadrarea in categoria de microintreprindere sau intreprindere mica. Vor fi eligibili solicitantii care desfasoara activitate agricola numai prin intermediul formei de organizare in numele careia solicita sprijinul, respectand totodata statutul de microintreprindere/ intreprindere mica.

Solicitantul trebuie sa respecte urmatoarele:

sa fie persoana fizica autorizata/ intreprindere familiala/individuala sau persoana juridica romana;
sa actioneze in nume propriu.

ATENTIE! Tanarul fermier solicitant al sprijinului de instalare nu trebuie sa detina parti sociale/ actiuni in alte societati care desfasoara activitati agricole sau in alte forme de organizare constituite conform OUG 44/ 2008, cu exceptia cooperativelor agricole si grupurilor de producatori. Un tanar fermier poate face parte dintr-o cooperativa agricola sau un grup de producatori, sau sa se inscrie ulterior instalarii intr-o astfel de forma de asociere, cu conditia mentinerii statutului de sef al exploatatiei agricole.

Este permisa accesarea submasurii non-agricole 6.2/ 6.4 in acelasi timp cu submasura 6.1, dar prin Cereri de finantare diferite.

IMPORTANT! Instalarea tinerilor fermieri reprezinta activitatea de administrare cu drepturi depline in calitate de sefi/ manageri ai unei exploatatii agricole, pentru prima data. Transferul exploatatiei se realizeaza prin intermediul documentelor de proprietate si/ sau arenda si/ sau concesionare. Exploatatia agricola cu dimensiunea cuprinsa intre 12.000 si 50.000 SO produce in principal produse agricole vegetale si/ sau animale (materie prima) pentru consum uman si hrana animalelor. In dimensiunea economica a exploatatiei agricole, culturile si animalele care asigura consumul uman si hrana animalelor trebuie sa reprezinte peste 75% din total SO, atat in anul 0 (conform definitiei din prezentul Ghid al solicitantului) cat si la solicitarea acordarii celei de a doua transe de plata (pe toata perioada de implementare si monitorizare a proiectului).

Inregistrarea tanarului fermier (care urmeaza sa se instaleze) la Oficiul Registrului Comertului ca microintreprindere/intreprindere mica, avand pentru prima data obiect de activitate in domeniul agricol, se face cu maximum 24 de luni inaintea depunerii Cererii de finantare.

Foarte important! Solicitantii acestei submasuri, sub forma de organizare eligibila pentru accesarea submasurii 6.1, au obligatia de a-si inscrie TOATE suprafetele agricole detinute in Registrul Unic de Identificare la APIA/ Registrul Agricol, in perioada de depunere stabilita conform legislatiei nationale, odata cu depunerea cererii unice de plata pe suprafata si de a-si inregistra toate animalele inainte de data de referinta la ANSVSA/ DSVSA/ Medic Veterinar/ANZ/ Registrul Agricol, fara a reduce dimensiunea economica a exploatatiei cu mai mult de 15 % cu exceptia pepinierelor unde marja de fluctuatie poate fi mai mare si cu pastrarea dimensiunii minime eligibile, pe perioada de implementare, trei* ani (*cinci ani pentru exploatatiile pomicole) si monitorizare a proiectului (trei ani).

VALOARE SPRIJIN NERAMBURSABIL

Sprijinul public nerambursabil se acorda pentru o perioada de maxim trei/ cinci ani (perioada de cinci ani se aplica doar pentru sectorul pomicol) si este de: 50.000 de euro pentru exploatatiile intre 30.000 S.O. si 50.000 SO 40.000 de euro pentru exploatatiile intre 12.000 S.O. si 29.999 SO

Sprijinul pentru instalarea tinerilor fermieri se va acorda sub forma de suma forfetara in doua transe, astfel:
75% din cuantumul sprijinului la semnarea Contractului de finantare;
25% din cuantumul sprijinului se va acorda in functie de implementarea corecta a Planului de afaceri, fara a depasi trei* ani (*cinci ani pentru exploatatiile pomicole), de la semnarea contractului de finantare.

La criteriile de selectie din tabel, se pot adauga, de exemplu, 15 puncte pentru solicitantul care preia integral trei exploatatii agricole, 25 de puncte pentru proiectele instalate intr-o zona cu potential ridicat, etc.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here